Staat u onverhoopt met pech
en bent u in het bezit van onze
mobiliteitspas/registratie?
Bel dan 24/7
085-7737737.
Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw voertuig is geregistreerd in onze portal. Op deze pagina kunt u wellicht een antwoord vinden op mogelijke vragen omtrent onze voorwaarden. Indien u toch nog vragen heeft, kunt u deze richten aan info@pechonderwegservice.nl. U kunt ook het informatie nummer bellen: 085-7733750

Inhoud dienstverlening

Hulpdienst in geval van niet rijdbaar incident

Nederland

 • Maximaal € 50,00
 • Alleen arbeidskosten

Buitenland

 • Maximaal € 50,00
 • Alleen arbeidskosten

Nederland

 • Maximaal 2 dagen

Buitenland

 • Maximaal 10 dagen

Nederland

 • Indien het voertuig niet dezelfde dag te repareren is naar het autobedrijf welke de pas heeft uitgegeven

Buitenland

 • Dichtstbijzijnde garage

Nederland

 • Zelfde adres als voertuig
 • Ook pechhulp bij uitval caravan (*)
 • Ook pechhulp bij uitval aanhanger (*)

(*) Het trekkende voertuig dient geregistreerd te zijn voor mobiliteitsservice

Buitenland

 • Zelfde adres als voertuig
 • Ook pechhulp bij uitval caravan (*)
 • Ook pechhulp bij uitval aanhanger (*)

(*) Het trekkende voertuig dient geregistreerd te zijn voor mobiliteitsservice

Nederland

Buitenland

 • Alleen de kosten van toezending

Nederland

 • Bij pech waarbij een reparatie veel langer gaat duren dan +/- 2 uur, krijgt u vervangend vervoer aangeboden en brengen wij uw auto de volgende werkdag door naar het autobedrijf welke de mobiliteitspas heeft uitgegeven (*). Reparaties dienen daar te worden uitgevoerd tenzij u een andere voorkeur heeft, bijvoorbeeld vanwege de afstand tussen huisadres en garagebedrijf.

(*) Tenzij u anders aangeeft

Buitenland

 • Indien de reparatie niet binnen de oorspronkelijke reisduur mogelijk is en minimaal 2 werkdagen

Nederland

Buitenland

 • Indien economisch niet verantwoord

Nederland

 • 2e klas openbaar vervoer
 • Niet in combinatie met vervangend vervoer

Buitenland

 • 2e klas openbaar vervoer indien de reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is
 • Niet in combinatie met hotel

Nederland

 • Maximaal 1 nacht met een maximum van € 70,00 p.p.p.n

Buitenland

 • Maximaal 4 nachten met een maximum van
  € 70,00 p.p.p.n.
 • Niet in combinatie met vervoer personen

Nederland

 • Indien de reparatie niet binnen 2 uur mogelijk is
 • Gelijkwaardig en maximaal categorie C
 • Maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 3 werkdagen
 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten
 • Niet in combinatie met vervoer personen

Buitenland

 • Indien de reparatie niet dezelfde dag maar wel binnen twee werkdagen mogelijk is
 • Gelijkwaardig en maximaal categorie C
 • Maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 5 dagen
 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten

Nederland

Buitenland

 • 2e klas openbaar vervoer indien het voertuig binnen de reisduur gerepareerd is.
(Nood)reparatie bij garage
(Nood)reparatie bij garage

Nederland

 • Maximaal € 50,00
 • Alleen arbeidskosten

Buitenland

 • Maximaal € 50,00
 • Alleen arbeidskosten
Stalling
Stalling

Nederland

 • Maximaal 2 dagen

Buitenland

 • Maximaal 10 dagen
Transport van het voertuig
Transport van het voertuig
Nederland

 • Indien het voertuig niet dezelfde dag te repareren is naar het autobedrijf welke de pas heeft uitgegeven
Buitenland

 • Dichtsbijzijnde garage
Transport van de gekoppelde aanhanger
Transport van de gekoppelde aanhanger

Nederland

 • Zelfde adres als voertuig
 • Ook pechhulp bij uitval caravan (*)
 • Ook pechhulp bij uitval aanhanger (*)

(*) Het trekkende voertuig dient geregistreerd te zijn voor mobiliteitsservice.

Buitenland

 • Zelfde adres als voertuig
 • Ook pechhulp bij uitval caravan (*)
 • Ook pechhulp bij uitval aanhanger (*)

(*) Het trekkende voertuig dient geregistreerd te zijn voor mobiliteitsservice

Toezenden onderdelen
Toezenden onderdelen
Nederland

Buitenland

 • Alleen de kosten van toezending
Transporteren defect voertuig in Nederland en repatriëren auto met pech in Europa
Transporteren defect voertuig in Nederland en repatriëren auto met pech in Europa

Nederland en Europa (*)

 • Bij pech in Nederland waarbij een reparatie veel langer gaat duren dan +/- 2 uur, krijgt u indien gewenst vervangend vervoer aangeboden en brengen wij uw auto, voor zover mogelijk, de volgende werkdag door naar het autobedrijf welke de mobiliteitsservice heeft uitgegeven. U heeft bij transport of repatriëring (in Nederland en vanuit Europa) automatisch een reparatie verplichting voor de oorzaak van pech bij het betreffende autobedrijf. Indien u achteraf besluit uw voertuig toch niet te laten repareren worden de kosten van transport aan u doorberekend. Wanneer u, bijvoorbeeld bij een starthulp/lege accu, besluit door te rijden zonder garagebezoek, behouden wij ons het recht voor om bij de 2e keer pech geen pechhulp te verlenen. (Doorrijden met bestaande problemen). Heeft u accu problemen gehad, ga dan altijd z.s.m. naar uw autobedrijf om de accu te laten controleren of te laten vervangen. Geregistreerde voertuigen voor mobiliteitsservice dienen ten alle tijden voorzien te zijn van een geldige APK alsmede een geldige autoverzekering. Wanneer uw auto op het moment van pech al bij een willekeurige autobedrijf staat verlenen wij geen pechhulp en vervalt de mogelijkheid van transport naar het eigen autobedrijf. Voor voertuigen (auto’s) die in bedrijfsvoorraad staan, actief aangeboden worden voor verkoop of na lang stilstaan problemen vertonen, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen. Voor voertuigen die geschorst zijn voor de houderschapsbelasting verlenen wij ook geen pechhulp. Voor voertuigen die in het buitenland stranden met pech houden wij 2 werkdagen aan om binnen die tijd de oorzaak van pech te verhelpen.

  Bij pech in het buitenland zullen wij proberen ter plaatse het probleem (oorzaak pech) te verhelpen zodat u uw weg kunt vervolgen. Indien de verwachting is dat dit binnen 2 werkdagen niet gaat lukken of niet lukt, repatriëren wij uw voertuig naar het bedrijf welke de mobiliteitsservice in Nederland heeft geregistreerd. Repatriëren van het defecte voertuig naar andere autobedrijven in Nederland is niet mogelijk. Reparaties in binnen- en buitenland zijn altijd voor eigen rekening. Indien u een hotelovernachting nodig heeft bij grotere reparaties die maximaal 2 werkdagen duren, bieden wij deze aan. Tevens bestaat de mogelijkheid van vervangend vervoer (*) voor plaatselijk gebruik. Voor de inzet van hotelovernachting(en) en inzet v.v. vervoer is altijd vooraf toestemming nodig vanuit onze centrale. Indien de auto in het buitenland niet reparabel is binnen 2 werkdagen, zullen wij in overleg met u de auto repatriëren naar Nederland. De dagwaarde van de auto dient hiervoor hoger te zijn dan de te verwachten transportkosten. Indien de defecte auto een dermate lage dagwaarde heeft én de te verwachten reparatie kosten niet in verhouding staan tot de waarde van de auto, transporteren wij niet. Het voertuig dient dan ter plaatste te worden gevrijwaard. Ook bij repatriëring van het defecte voertuig vanuit het buitenland naar Nederland heeft u ten alle tijden een reparatie verplichting bij het autobedrijf welke de mobiliteitsservice heeft geregistreerd. Voor oldtimers die in het buitenland met pech stranden en waarbij de dagwaarde moeilijk te bepalen is, bieden wij een uitzondering op basis van een recent (zelfde jaar als registratie) officieel taxatie rapport.

  (*) Pechhulp Europa is bij ons uitgezonderd voor Marokko, Griekenland en de Griekse eilanden alsmede Turkije.

  Verlengd vervangend vervoer voor voortzetting van uw reis bij repatriëring van het defecte voertuig naar Nederland is niet van toepassing. Deze valt buiten onze pechhulp en is altijd voor eigen rekening. Wij adviseren u daarom altijd een reisverzekering af te sluiten indien u op vakantie gaat. Dit voorkomt onnodige problemen. Check voordat u op vakantie gaat daarom de voorwaarden en dienstverlening van uw reisverzekeraar.

Invoer en vernietiging
Invoer en vernietiging
Nederland

Buitenland

 • Indien economisch niet verantwoord.
Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis
Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis
Nederland

 • 2e klas openbaar vervoer
 • Niet in combinatie met vervangend vervoer
Buitenland

 • 2e klas openbaar vervoer indien de reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is
 • Niet in combinatie met hotel
Hotel
Hotel
Nederland

 • Maximaal 1 nacht met een maximum van € 70,00 p.p.p.n
Buitenland

 • Maximaal 4 nachten met een maximum van
  € 70,00 p.p.p.n.
 • Niet in combinatie met vervoer personen
Vervangend vervoer voor lokaal gebruik
Vervangend vervoer voor lokaal gebruik
Nederland

 • Indien de reparatie niet binnen 2 uur mogelijk is
 • Gelijkwaardig en maximaal categorie C
 • Maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 3 werkdagen
 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten
 • Niet in combinatie met vervoer personen
Buitenland

 • Indien de reparatie niet dezelfde dag mogelijk is
 • Gelijkwaardig en maximaal categorie C
 • Maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 5 werkdagen
 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten
Ophalen van het gerepareerde voertuig
Ophalen van het gerepareerde voertuig
Nederland

Buitenland

 • 2e klas openbaar vervoer indien het voertuig binnen de reisduur gerepareerd is.
Hier vindt u de inhoud van de dienstverlening van Pechonderwegservice.nl. Pechonderwegservice.nl voorziet in 24/7 pechhulp voor uw auto, caravan en/of aanhanger. In uw eigen woonplaats, Nederland én Europa (*). Verdere toelichting en informatie vindt u onder “Voorwaarden uitgebreid“.

(*) Bekijk welke landen geldig zijn in Europa.
Pechhulp in de volgende landen
De mobiliteitsservice Europa is geldig in de volgende landen:
Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus (alleen die geografische delen die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus), Denemarken (met uitzondering van Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden), Corsica, Gibraltar, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.